historie01_1100.jpg

History

Pierwsza wzmianka o miejscu przeładunkowym Königs Wusterhausen pojawiła się ok. 1854 roku.

ca. 1854

Pojawiła się pierwsza wzmianka o miejscu przeładunkowym Königs Wusterhausen, głównie na temat przeładunku materiałów budowlanych do Berlina.

ca. 1894

Otwarcie odcinka Cottbus–Berlin, port otrzymał połączenie z koleją. Rozpoczął się transport węgla.

um 1945

W czasie i po zakończeniu II wojny światowej zatrudnionych było tu ponad 200 pracowników.

1953

Port został znacjonalizowany. Stał się własnością miasta Königs Wusterhausen.

1972

Integracja usług przeładunkowych w ramach Kombinatu Żeglugi Śródlądowej i Tras Wodnych. W latach 70-tych port utracił autonomię i stał się częścią przedsiębiorstwa Porty Żeglugi Śródlądowej Odra w Eisenhüttenstadt.

1988

Ze względu na wykonywanie usług w przeważającym zakresie dla Berlina port Königs Wusterhausen stał się Berlińskim Portem Żeglugi Śródlądowej.

1983 bis 1987

Rozpoczęcie zaopatrzania w węgiel brunatny elektrowni Rummelsburg spowodowało podjęcie decyzji o rekonstrukcji i rozbudowie portu Königs Wusterhausen. Rozbudowa portu objęła obszar około 15 ha. Zbudowano wysokowydajne wywrotnice i urządzenia portowe. Wygospodarowano plac składowy na ponad 200.000 t węgla.

1990

Port wyodrębnił się z Kombinatu Żeglugi Śródlądowej i Tras Wodnych oraz Berlińskiego Portu Żeglugi Śródlądowej i przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

1992

Spółka portowa stała się własnością gminną. Miasto Königs Wusterhausen zostało 100 %-owym wspólnikiem.

from 1990

rzeprowadzenie rozległych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych m.in. przyłączenie toru kolejowego w Porcie Północnym. W porcie powstawało coraz więcej firm. Przedsiębiorstwa wykorzystywały możliwość zastosowania trzech rodzajów transportu. Zapotrzebowanie na powierzchnię biurowo-magazynową dla nowo tworzonych firm rosło do tego stopnia, że port został rozbudowany na terenie gminy Königs Wusterhausen oraz Wildau.

2014

Port Königs Wusterhausen/Wildau przekształcił się w „Centrum logistyczne Schönefelder Kreuz” i jest piątym centrum logistycznym w Brandenburgii. Wraz z przekształceniem w centrum logistyczne pojawiły się nowe możliwości o zasięgu wykraczającym daleko poza region Berlin/Brandenburgia. Wyjątkowym potencjałem Centrum Logistycznego Schönefelder Kreuz jest trójmodalny przeładunek towarów dzięki połączeniu drogi lądowej, wodnej i kolejowej, jedynemu takiemu w Brandenburgii.
historie02_1100.jpg
historie03_1100.jpg