gvz01_1076_pl.jpg

Centrum logistyczne Schönefelder Kreuz

Najlepsza lokalizacja logistyczna w węźle autostradowym Berlina

Zdecentralizowane centrum logistyczne Schönefelder Kreuz mieści się bezpośrednio przy południowej obwodnicy Berlina, w pobliżu najważniejszych transeuropejskich korytarzy transportowych. Pełni główną rolę w węźle autostradowym Berlina jako ośrodek usług dla międzynarodowych i regionalnych przedsiębiorstw z branży logistycznej i transportowej. Mogą Państwo skorzystać z jedynego tego rodzaju połączenia transportu drogowego, żeglugi śródlądowej, infrastruktury kolejowej i komunikacji lotniczej w Berlinie-Brandenburgii.
Sercem centrum logistycznego jest port Königs Wusterhausen, który oferuje wszelkie udogodnienia pozwalające założyć i prowadzić działalność logistyczną. Obecnie na 65 ha zlokalizowanych jest już 15 przedsiębiorstw.
gvz03_176_legend_pl.gif