standort_1076_pl.gif

Idealne położenie przy autostradzie A10 w węźle autostradowym Berlina

Południowa obwodnica Berlina (A10) przebiega bezpośrednio przy siedzibie firmy

Centrum logistyczne Schönefelder Kreuz znajduje się 25 kilometrów na południowy wschód od Berlina w bezpośrednim sąsiedztwie głównego portu lotniczego BER.
Centrum logistyczne Schönefelder Kreuz jest połączone bezpośrednio infrastrukturą drogową i kolejową z ważnym europejskim korytarzem transportowym II, główną osią komunikacyjną pomiędzy wschodem i zachodem (Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa). Do tego leży pomiędzy dwoma innymi głównymi transeuropejskimi korytarzami transportowym, łączącymi Skandynawię z Morzem Śródziemnym oraz porty Morza Północnego i Bałtyku ze wschodnimi rejonami Morza Śródziemnego przez okolice stolicy.
Lokalizacja jest zintegrowana z „Regionalnym Centrum Rozwoju (RWK) Schönefelder Kreuz”.

Optymalne połączenie transportowe

Transport drogowy
 • bezpośrednie połączenie z południową obwodnicą Berlina przez wjazd Niedelehme na autostradę A10
 • Drogi dojazdowe do Berlina: A113, A115, L30/L40
 • Transport dalekobieżny: A2, A9, A11, A12, A13, A15, A24
 • Pojazdy ciężarowe: przez L30/L40
 • transeuropejskie korytarze transportowe:
 • korytarz Morze Północne - Morze Bałtyckie (II) (Rotterdam – Berlin – Kowno)
 • korytarz Wschód – wschodni rejon Morza Śródziemnego (IV) (Skandynawia – Europa Południowo-Wschodnia)
 • korytarz Skandynawia - Morze Śródziemne (V) (Skandynawia – Europa Południowa)
Transport wodny
 • bezpośrednie połączenie z portem śródlądowym z dostępem do sieci dróg wodnych aż do portów dalekomorskich

Port lotniczy
 • Port lotniczy Berlin Brandenburgia BER

Transport kolejowy
 • własna infrastruktura kolejowa o długości 10 km
 • zintegrowany terminal przeładunkowy dla transportu kombinowanego (w planach)
 • bezpośrednie połączenie z magistralą kolejową Berlin – Cottbus

Transport krótkodystansowy

 • Autostrada A10 (Berliner Ring) w zasięgu wzroku
 • Wjazd przy Niederlehme: ok. 1 km
 • A12/trasa europejska E30: ok. 10 km
 • Węzeł autostradowy Schönefelder Kreuz: ok. 7 km
 • Trójkąt autostrad Spreeau: ok. 10 km
 • Port lotniczy: ok. 15 km
 • Bezpośrednie połączenie kolejowe i wodne

Ważne połączenia drogowe

Centrum Berlina ok. 25 km
Drezno ok. 165 km
Hanower ok. 280 km
Hamburg ok. 340 km
Granica Polski ok. 66 km