energie01_1076_pl.jpg

Niedroga energia dla przedsiębiorstw z siedzibą w centrum logistycznym

Przedsiębiorstwa czerpią korzyści z lokalizacji dzięki lokalnej sieci elektrycznej i ciepłowniczej

Zaopatrywanie w energię będzie w przyszłości bezpieczniejsze, bardziej elastyczne i przede wszystkim atrakcyjne cenowo: Wirtualna elektrownia steruje produkcją i dystrybucją energii małych zdecentralizowanych producentów energii jak np. elektrociepłownia blokowa, farma wiatrowa, instalacje biogazu i elektrownia akumulacyjna.
Specjaliści z działających w naszej lokalizacji przedsiębiorstw umożliwią optymalne sterowanie i wykorzystanie wytworzonej i potrzebnej w centrum logistycznym energii.
energie02_1100.jpg