INFORMACJE DOTYCZĄCE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem przetwarzającym dane osobowej na niniejszej stronie internetowej jest w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

LUTRA GmbH
Hafenstraße 18
15711 Königs Wusterhausen

E-Mail: [E-Mail anzeigen]

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym [E-Mail anzeigen] lub wysyłając do niego list na adres korespondencyjny z dopiskiem "Inspektor ochrony danych".

2. Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego wykorzystania naszych stron w sposób automatyczny gromadzimy i przechowujemy informacje, które z kolei Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w plikach rejestrów serwera. Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, zbieramy następujące dane, które są dla nas technicznie niezbędne do wyświetlenia strony internetowej:
  • Strona internetowa (URL)
  • Data i czas (czas dostępu)
  • Adres IP
  • Metoda HTTP
  • Strona odsyłająca (źródło, link do poprzedniej strony)
  • Cookie z numerem sesji
  • Wielkość odpowiedzi (ilość wysłanych danych)
  • Czas trwania odpowiedzi (czas odpowiedzi)
  • Kod odpowiedzi (kod statusu)
  • UserAgent (przeglądarka)
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO, ponieważ jesteśmy w uzasadniony sposób zainteresowani poprawą stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Zgromadzonych danych nie da się przyporządkować do konkretnych osób. Nie dokonywane jest przekazywanie ani łączenie tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do  dokonania sprawdzenia danych w późniejszym terminie, jeśli dowiemy się o konkretnych  przesłankach, wskazujących na ich nielegalne wykorzystanie.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą potrzebne do celów, do jakich nastąpił ich zapis. W naszym przypadku następuje to po 30 dniach.

Ponadto podczas odwiedzania naszej witryny używamy plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 3 niniejszej polityki prywatności.

3. Pliki cookie (ciasteczka)

Częściowo korzystamy z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w Twoim urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.).

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Korzystanie z tych plików cookie ma sprawić, że korzystanie z naszej oferty jest przyjemniejsze. Nie oznacza to jednak, że dzięki nim od razu otrzymujemy informacje o Twojej tożsamości, gdyż są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu zoptymalizowania użyteczności stosujemy także tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Dzięki tym plikom cookie możemy podczas następnej wizyty rozpoznać Twoje urządzenie i przeglądarkę.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są koniecznie w związku z ochroną naszych uzasadnionych interesów zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie w sposób automatyczny. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o umieszczaniu plików cookie i oraz mógł zezwalać na stosowanie ciasteczek tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub by co do zasady następowało automatyczne kasowanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie. Menu to dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć pod następującymi linkami:Należy pamiętać, że jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, nasza strona może działać w ograniczonym zakresie.

4. Google Maps

Nasza strona internetowa korzysta z interfejsu Google Maps API udostępnionego przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps jest używane do wyświetlania interaktywnych map, na których wyświetlane są informacje geograficzne.

Podczas uzyskiwania dostępu do stron zawierających mapy z Google Maps, informacje o ich wykorzystaniu, takie jak np. Twój adres IP są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika.

Korzystanie z Google Maps wynika z potrzeby atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie www. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO.
Firma Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat Privacy Shield“ ("tarcza prywatności") wynikający z amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Jeśli podczas korzystania z Google Maps nie zgadzasz się na transmitowanie Twoich danych do Google, możesz całkowicie wyłączyć usługę internetową Google Maps, wyłączając aplikację JavaScript w przeglądarce. Wówczas nie będziesz mógł korzystać z Google Maps i mapy wyświetlanej na tej stronie internetowej.

Warunki korzystania z usługi Google można wyświetlić na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/regional.html, a dodatkowe warunki korzystania z serwisu Google Maps można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl /de_US/help/terms_maps.html.

Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności związanej z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google poświęconych polityce prywatności („Google Privacy Policy“):  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

5. Kontakt

Podczas kontaktu z nami (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail), gromadzone są dane osobowe. Informacje o tym, jakie dane gromadzone są podczas korzystania z formularza kontaktowego, można znaleźć w danym formularzu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twój wniosek lub w celu nawiązania kontaktu oraz związanego z tym administrowania technicznego.

Pojawiające się w takiej sytuacji dane usuwamy wówczas, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

Dane te są przetwarzane przez nas po to, byśmy mogli zająć się Twoją sprawą. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy, o ile nawiązany przez Ciebie z nami kontakt ma na celu zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania opiera się na prawnym interesie (art. 6 (1) zdanie 1 lit. b RODO), ponieważ umożliwia ono zadowalającą komunikację.

6. Przekazywanie danych

Nie ma miejsca przekazanie danych osobowych osobom trzecim w celach innych, niż wymienione poniżej. Udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim, jeśli:
  • wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. RODO
  • ujawnienie następuje zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO i jest związane z dochodzeniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń i nie ma powodu, aby zakładać, że przeważa Twój interes prawny, by nie ujawniać danych,
  • w przypadku, gdy zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. c RODO ujawnienie danych wynika z obowiązku prawnego;
  • jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b RODO i jest konieczne do wykonania umowy z Tobą.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Obowiązująca ustawa o ochronie danych zapewnia Ci prawo do ochrony danych (prawo dostępu i prawa do sprostowania danych) ze strony administratora.
  • Prawo dostępu zgodnie z Art. 15 RODO:  masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane były lub są ujawniane, planowanym okresie przechowywania lub kryteriach ustalania okresu przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania, złożeniu skargi do organu nadzorczego, o pochodzeniu danych, jeśli to nie my je od Ciebie uzyskaliśmy, istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania oraz zamierzonych skutkach takiego przetwarzania, jak również o prawie do otrzymywania informacji, o gwarancjach obowiązujących zgodnie z art. 46 RODO podczas przekazywania Twoich danych do krajów trzecich;
  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO: jest to możliwość żądania natychmiastowej korekty lub uzupełnienia danych osobowych, które są przez nas przechowywane;
  • Prawo do usunięcie danych zgodnie z art. 17 RODO: masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak zastosowania w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO: można zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli poprawność danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, zaś my nie potrzebujemy już tych danych, w związku z wykonywaniem lub obroną roszczeń lub sprzeciwem wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO: chodzi o prawo do otrzymywania danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo zażądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;
  • Prawo do odwołania udzielonej zgody zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO: chodzi tutaj o cofnięcie Twojej wcześniej udzielonej zgody. Jego skutkiem jest to, że w przyszłości nie będziemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.
  • Prawo do wniesienia skargi na podstawie art. 77 RODO: Z reguły możesz skierować ją do organu nadzorczego w miejscu swojego zwykłego pobytu, swoim miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia.

8. Prawo do sprzeciwu

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz ją odwołać w dowolnym momencie. Taki sprzeciw, po jego złożeniu, wpłynie na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest równowaga interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Dzieje się tak, jeśli w szczególności przetwarzanie nie jest wymagane do wypełnienia umowy z Tobą, co każdorazowo opisujemy w poniższym opisie funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych, tak, jak to robiliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo przerwiemy lub zmodyfikujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy Ci nasze przekonujące, zasadne powody, dla których kontynuujemy przetwarzanie.

9. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności aktualnie obowiązuje.
Stan na dzień 30.05.2018