kombi01_1100.jpg

Transport kombinowany

Logistyczne rozwiązania przyszłości. Elastycznie, oszczędnie i wydajnie.

W ostatnich latach zrealizowano ukierunkowane inwestycje budowy nowej i rozbudowy starej infrastruktury trójmodalnej, dokonując zakupu najnowocześniejszych technologii. W rezultacie udało się przekształcić port Königs Wusterhausen z klasycznego portu śródlądowego w nowoczesne centrum logistyczne obrotu towarów.

Plany budowy terminalu kontenerowego.

Należący do centrum logistycznego trójmodalny terminal kontenerowy dysponuje połączeniem kolejowym i wodnym o dużej zdolności przeładunkowej. Zapewniony jest łatwy dostęp do autostrad krajowych, znajdujących się w odległości 1,5 km.
Terminal kontenerowy powinien posiadać pojemność do 1400 miejsc postojowych dla kontenerów 20‘ i może być obsługiwany jako terminal otwarty lub zamknięty. Na życzenie obsługę terminalu mogą prowadzić pracownicy spółki portowej.

Planowana jest budowa terminalu do pionowego przeładunku naczep.

Terminal powinien powstać najpóźniej do 2018 r. i będzie zapewniał zdolność wysyłkową do 5 pociągów marszrutowych dziennie. W terminalu odbiorczym i nadawczym będzie oddanych do dyspozycji do 110 miejsc postojowych dla naczep. Spółka prowadząca obsługę terminalu przeprowadzi proces załadunku i wyładunku z pojazdów drogowych na pojazdy szynowe i odwrotnie.
Dzięki terminalowi dla naczep spółka portowa wraz ze swoimi partnerami zapoczątkuje przyszłościową technologię transportu i przeładunku, która będzie prowadzić do korzystnego pod względem gospodarczym udrożnienia dróg i zmniejszenia obciążenia dla środowiska.
kombi02_1100.jpg
kombi03_1100.jpg